پیچ ابزار خیری پخش پیچ کناف میخ و چاشنی اتصالات کناف

مهره 6 گوش M8

                      دارای شش طرف

جنس کالا : آهن

دارای مقاومت بالا 

مهره شش گوش برای استفاده در مصارف خانگی و کار های صنعتی است

    

قیمت: تومان

توضیحات بیشتر

مهره شش گوش که به مهره آھنی هم معروف ھستند و ھمراه با پیچ های کلاس 5 و یا 5 به بالا استفاده می شوند و در دستگاه ھای استاندارد طبق دین 934 تولید می شوند و این کلاس از مھره ھا در ساختار مفتولشان کربن کمتری دارند از نظر انعطاف بھتر ھستند اما استقامت کمتری دارند و از قطر 5 تا قطر 42 میلی متر طبق استاندارد دین آلمان تولید می شوند و ھر میلی متر مربع از سطح مقطع این مهره قادر به تحمل بار 50 الی 60 کیلوگرم بار است.